Nnof en D&C Services, samen aan de slag voor duurzame kwaliteit

De fusie van beide bedrijven leidt tot een uniek dienstenaanbod in België.

Nnof geniet een sterke reputatie voor de inrichting van duurzame kantoren, met de circulaire economie als uitgangspunt. Het is niet meer dan logisch dat deze organisatie haar krachten nu bundelt met D&C Services, work place consultants die gespecialiseerd zijn in kantoorinrichting en die net als Nnof tot de PMC Holding behoren.

Vertrekkend vanuit veranderingstrajecten kan Nnof de voorstudie doen rond de gewenste werkplekbeleving en het gebruik ervan, en vervolgens vanuit de “look&feel” en de inventarisatie ook de remanufacturing begeleiden. De Nnof-diensten richten zich dus op de organisatie voor, tijdens en na een verhuis- of inrichtingsproject.

Nnof is momenteel de enige circulaire kantoorinrichter in België. Deze aanpak houdt bovendien grote beloften in voor de toekomst: door het afval te verminderen, de verbruikte grondstoffen te beperken en vervuiling tegen te gaan, wordt de uitstoot van meer dan 800.000 kg CO2 vermeden!