Tag Archief van: efficaciteit

slow working : onthaasten voor meer efficientie

Garandeert trager werken voor een hogere productiviteit in bedrijven? Dat is in elk geval het uitgangspunt van slow working.

Wie denkt dat slow working mensen alleen maar aanzet om minder te werken, vergist zich. Wat wel klopt, is dat slow working ons aanspoort om beter en harmonischer te werken, zinvoller werk te doen en opnieuw plezier te scheppen in wat we doen. Om te beginnen moeten wij onszelf de juiste vragen durven stellen. Wat is de zin van mijn werk? Hoe kan ik mijn werk optimaliseren, rekening houdend met mijn capaciteiten en verlangens? Wordt wat ik doe ook naar waarde geschat?

Slow working hecht enorm veel belang aan begrippen als communicatie, delen en samenwerken. Het gaat uit van de wil om te innoveren en naar een gemeenschappelijk doel te streven. Teamwerk is bijgevolg essentieel. Enkele tips:

> Maak lijstjes: prioriteiten per dag, week, maand, … En doorstreep wat al klaar is. Het komt eropaan dat u met één oogopslag een overzicht over uw werk hebt.
> Las af en toe een pauze in: om zelf even afstand te nemen of met collega’s uit te blazen.
> Schenk vertrouwen: heb voldoende zelfvertrouwen en vertrouw ook anderen, dat stimuleert de motivatie en nieuwsgierigheid.

Ontdek hier 5 manieren om trager te werken en uw productiviteit een boost te geven.

Fietsers werken meer…

Met de fiets naar het werk pendelen, zou het absenteïsme verminderen en de prestaties van de werknemers verbeteren.

De vzw Pro Velo en Transport & Mobility Leuven maakten twee studies over de economische impact van de fiets in België. De conclusies werden deze zomer gepubliceerd en één ervan luidde: “Drie kilometer fietsen, drie dagen per week, vermindert het absenteïsme gemiddeld met één dag per jaar en per werknemer”. Ook in Nederland stellen studies hetzelfde vast: Nederlanders die naar hun werk fietsen, werken gemiddeld 1,3 dagen meer dan hun collega’s.

De fiets promoten levert nog andere economische voordelen op. Zo zou het fietsgebruik in Brussel meer dan 47 miljoen euro hebben opgebracht en zouden de Brusselse werkgevers meer dan 20 miljoen euro hebben uitgespaard.

Door hun werknemers aan te sporen om de afstand tussen wonen en werken met de fiets af te leggen, tonen bedrijven ook aan hun klanten en partners dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en zich inzetten voor het milieu, terwijl ze zich het imago aanmeten van een dynamisch, milieuvriendelijk en toekomstgericht bedrijf.