Tag Archief van: Europese circulaire economie

België neemt 21 maatregelen voor de circulaire economie

Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Economie, en Marie Christine Marghem, minister van Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, ondertekenden een document met belangrijke maatregelen die voor eind 2019 ten uitvoer worden gelegd.

België gelooft in de circulaire economie en dat mag iedereen weten. Het programma is alvast ambitieus: een innoverend economisch model opzetten, streven naar duurzamer grondstoffengebruik, een groter bewustzijn van de uitdagingen inzake economie, milieu en consumptie in het algemeen. De Belgische regering publiceerde hierover een brochure waarin de grote principes van de circulaire economie en de voordelen ervan worden uitgelegd. Ze bevat 21 maatregelen die de wil van de regering om België toonaangevend te maken op dit domein gestalte moeten geven.

De maatregelen zijn heel concreet en gericht op een betere informatieverstrekking aan consumenten en bedrijven. Ze bevatten maatregelen tegen geprogrammeerde veroudering en voor de herstelbaarheid van producten, om de principes van de groene chemie toe te passen, een kenniscentrum voor duurzame economie op te richten, informatie over de mogelijkheden van de circulaire economie bij overheidsopdrachten te verstrekken, gezonde recyclage te bevorderen, …

Dit zeer gedetailleerd en overvloedig geïllustreerd document is zowel bedoeld om de discussie te voeden als tot actie aan te zetten.

Nederland neemt het voortouw in de Europese circulaire economie

Vanaf januari vervult Nederland voor zes maanden het voorzitterschap van de Europese Unie. De ontwikkeling van de circulaire economie staat hoog op de agenda.

Nederland wil in Europa en zelfs ook op grotere schaal koploper worden van de circulaire economie. Om dat doel te bereiken, hebben onze noorderburen een ambitieus programma uitgewerkt: Nederland Circulaire Hotspot. Aan dit project werken 25 partners mee, zowel overheidsorganisaties als privébedrijven. Zij ontwikkelen een programma dat de in Nederland aanwezige kennis over circulaire economie groepeert.

Ook tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU, van januari tot juni 2016, staat de circulaire economie hoog op de agenda. Er wordt onder andere een inspiratie- en tentoonstellingszone opgericht, waar ondernemers hun initiatieven in verband met de circulaire economie presenteren. Dit “Silicon Valley van de circulaire economie” komt in de buurt van de luchthaven van Schiphol. Bovendien heeft Amsterdam de ambitie om dé circulaire stad bij uitstek te worden.

De Europese Commissie presenteerde op 2 december haar nieuwe strategie inzake circulaire economie. In dat kader brachten internationale journalisten een bezoek aan Nnof, als pionier van de circulaire economie.