Tag Archief van: circulaire

Verbouwtraject bij RGF Staffing opgeleverd door Nnof

Bij RGF Staffing verbouwtraject begeleid door Nnof, gerealiseerd op 12 weken tijd

De hoofdzetel van de interimgroep RGF Staffing (met ondermeer Start People, USG, Unique, etc.), op de Frankrijklei in Antwerpen, werd recent verbouwd onder leiding van het Nnof-team. Van visiebepaling met de directie tot interieurontwerp, en change management, tot en met het realiseren van de plannen met bekwame vakmensen. Ook hergebruik en refurbishment werden volop toegepast: maar liefst 3065 kg CO2 werd uitgespaard.

Een opvallend eindresultaat zowel qua look&feel als qua meubelkeuzes, waarbij ingezet werd op de gemeenschappelijke informele plekken en op de formele vergaderruimtes. RGF heeft volop de kaart getrokken van het medewerkerswelzijn aan de hand van aangename hedendaagse ruimtes die multi-functioneel ingezet kunnen worden.

MAAR …. geen uitvoering zonder een vlotte samenwerking met de klant. Laat dat dan meteen één van de grote drivers zijn waarom Nnof en Transmoove zo graag voor RGF werken.

 

Een welgemeende dank u aan deze en aan alle andere klanten waarmee het fijn samenwerken is.

 

 

België en Nederland bouwen aan circulaire teokomst

De buurlanden slaan de handen in mekaar wat betreft duurzame infrastructuur en circulaire bouw. Die intentie spraken ze in mei uit tijdens een Nederlandse handelsmissie in België.
Zowel steden (onder meer Amsterdam, Mechelen en Leuven), sectororganisaties (zoals de Vlaamse Confederatie Bouw), ondernemingen als kennisinstituten uit beide landen wisselden tijdens de handelsmissie ervaringen uit. “België is onze tweede handelspartner wereldwijd”, zei Liesje Schreinemacher, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “De delta van Schelde, Rijn en Maas is éen geïntegreerd geheel. België en Nederland zijn al 400 jaar Europese koploper in economische innovatie, zoals bij de aanleg van moderne havens. Ook op het gebied van circulaire economie willen we voorop lopen.”

Boost voor de circulaire economie

België en Nederland willen tegen 2050 volledig circulair draaien. Doel: het milieu schoner achterlaten en minder afhankelijk zijn van buitenlandse grondstoffen. De circulaire bouwsector – momenteel in beide landen goed voor 130 miljard euro per jaar – moet een fikse bijdrage leveren aan die ambitie. “We zullen nog intensiever moeten samenwerken in Europa”, beseft Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur.

Zij wees erop dat zowel in Nederland als België de komende jaren heel wat infrastructuur aan reparatie of vervanging toe is. “Door circulair aan te besteden, kunnen wij een boost geven”, zei Heijnen. “Zo kunnen we de transitie naar de circulaire economie versnellen.” Tijdens de handelsmissie stonden onder meer circulair slopen, retourlogistiek, circulaire materialen en het opschalen van circulaire zakenmodellen op de agenda.

Europa moet tegen 2050 volledig circulair zijn

De Europese economie moet tegen 2050 volledig circulair zijn. Om die doelstelling te halen, moeten normen worden opgelegd voor de gehaltes aan gerecycleerd materiaal in producten, die al tegen 2030 bereikt moeten worden. Dat staat in een resolutie die met een ruime meerderheid werd goedgekeurd in het Europees Parlement.
De helft van de totale broeikasemissies, meer dan 90% van het biodiversiteitsverlies en de druk op de waterstanden zijn het gevolg van de winning en de verwerking van grondstoffen. Er moet dan ook zuinig mee worden omgegaan, leert onderzoek van het International Resource Panel.

Het Europees Parlement vraagt bijgevolg dat veel aandacht wordt besteed aan de ontwerpfase van de producten. In dat stadium wordt namelijk tot 80% van de milieu-impact ervan bepaald.

In een resolutie stelden de parlementairen daartoe een uitbreiding van de ecodesign-richtlijn voor, waardoor bij de conceptie van nieuwe producten zoveel mogelijk wordt gewerkt met onderdelen die makkelijk te herstellen of te recycleren zijn.

Bovendien mag er best wat druk worden gezet. Het Parlement wil namelijk dat er concrete doelstellingen voor elke sector en voor het gehalte aan gerecycleerd materiaal in een aantal producten worden bepaald, die al in 2030 gehaald moeten worden.

574 parlementsleden schaarden zich achter de tekst, 22 stemden tegen en 95 onthielden zich.

1.800 miljard euro besparingen dankzij de circulaire economie

Hoe indrukwekkend het bedrag ook klinkt, de bron is betrouwbaar. Bureau McKinsey berekende dat de ontwikkeling van de circulaire economie de Europese landen in 2030 deze mooie besparing zou opleveren.

60% van de afgedankte materialen komt nu nog op de afvalberg terecht of wordt verbrand, terwijl slechts 40% wordt gerecycleerd of hergebruikt. Onze auto’s staan 92% van de tijd gewoon stil. In onze bureaus is gemiddeld maar 35 tot 50% van de tijd iemand aanwezig, zelfs tijdens de kantooruren. “Het is verbazend hoeveel de Europese economie verspilt bij het creëren van waarde”, menen de auteurs van de studie Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe.

Volgens hen zou de invoering van de circulaire economie en een beter gebruik van de productiemiddelen dit kunnen veranderen. Zelfs de grondstoffenproductie zou met 3% per jaar stijgen en het BBP zou met zeven punten de hoogte inschieten, met een positieve impact op het aantal banen. Uiteindelijk zou Europa op die manier jaarlijks tot 1.800 miljard euro besparen!

Maar de consultants geven ook meteen toe dat het niet eenvoudig is om zoveel winst te behalen en dat er zware investeringen voor nodig zijn. Bovendien zou de Europese Unie de circulaire economie als het volgende grootschalige project op haar beleidsagenda moeten plaatsen.

Lees hier meer over de studie.

6.000 circulaire jobs gepland in Brussel!

Tegen eind 2015 lanceert het Brussels Gewest een plan om de circulaire economie te stimuleren.

Het Prec-plan is erop gericht om een platform te creëren waarmee bedrijven onderling synergieën kunnen ontwikkelen. De voorbeelden spreken boekdelen: een brouwerij die onverkocht brood in een supermarkt ophaalt om er bier van te brouwen, een chemisch bedrijf dat overtollig gedemineraliseerd water aan een ander bedrijf levert, een onderneming die belangstelling heeft voor vrachtwagens die leeg terugrijden nadat ze hun lading hebben gelost …

Het Prec-plan beschikt over iets meer dan 11 miljoen euro om van Brussel een belangrijke speler in de circulaire economie te maken en economie en milieu met elkaar te verzoenen. Volgens de Brusselse minister van Economie, Didier Gosuin, “moet de circulaire economie een onderdeel worden van de strategie van de bedrijven. Dat kan door de voordelen ervan duidelijk te maken”. Anderzijds is hij ook van plan om de economische expansiesteun (in totaal 25 miljoen euro) gedeeltelijk te heroriënteren naar de circulaire economie. Tegen het einde van de regeerperiode zouden hierdoor 5.000 tot 6.000 nieuwe banen moeten ontstaan.