Posts

1.800 miljard euro besparingen dankzij de circulaire economie

Hoe indrukwekkend het bedrag ook klinkt, de bron is betrouwbaar. Bureau McKinsey berekende dat de ontwikkeling van de circulaire economie de Europese landen in 2030 deze mooie besparing zou opleveren.

60% van de afgedankte materialen komt nu nog op de afvalberg terecht of wordt verbrand, terwijl slechts 40% wordt gerecycleerd of hergebruikt. Onze auto’s staan 92% van de tijd gewoon stil. In onze bureaus is gemiddeld maar 35 tot 50% van de tijd iemand aanwezig, zelfs tijdens de kantooruren. “Het is verbazend hoeveel de Europese economie verspilt bij het creëren van waarde”, menen de auteurs van de studie Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe.

Volgens hen zou de invoering van de circulaire economie en een beter gebruik van de productiemiddelen dit kunnen veranderen. Zelfs de grondstoffenproductie zou met 3% per jaar stijgen en het BBP zou met zeven punten de hoogte inschieten, met een positieve impact op het aantal banen. Uiteindelijk zou Europa op die manier jaarlijks tot 1.800 miljard euro besparen!

Maar de consultants geven ook meteen toe dat het niet eenvoudig is om zoveel winst te behalen en dat er zware investeringen voor nodig zijn. Bovendien zou de Europese Unie de circulaire economie als het volgende grootschalige project op haar beleidsagenda moeten plaatsen.

Lees hier meer over de studie.

6.000 circulaire jobs gepland in Brussel!

Tegen eind 2015 lanceert het Brussels Gewest een plan om de circulaire economie te stimuleren.

Het Prec-plan is erop gericht om een platform te creëren waarmee bedrijven onderling synergieën kunnen ontwikkelen. De voorbeelden spreken boekdelen: een brouwerij die onverkocht brood in een supermarkt ophaalt om er bier van te brouwen, een chemisch bedrijf dat overtollig gedemineraliseerd water aan een ander bedrijf levert, een onderneming die belangstelling heeft voor vrachtwagens die leeg terugrijden nadat ze hun lading hebben gelost …

Het Prec-plan beschikt over iets meer dan 11 miljoen euro om van Brussel een belangrijke speler in de circulaire economie te maken en economie en milieu met elkaar te verzoenen. Volgens de Brusselse minister van Economie, Didier Gosuin, “moet de circulaire economie een onderdeel worden van de strategie van de bedrijven. Dat kan door de voordelen ervan duidelijk te maken”. Anderzijds is hij ook van plan om de economische expansiesteun (in totaal 25 miljoen euro) gedeeltelijk te heroriënteren naar de circulaire economie. Tegen het einde van de regeerperiode zouden hierdoor 5.000 tot 6.000 nieuwe banen moeten ontstaan.