Een faire muis

De Duitse NGO Nager-IT lanceert een muis die voor 70% fair is.

Aan de buitenkant merk je er niets aan: een optische muis, heel design, in diverse kleurtjes, … Maar de laatste stappen van het productieproces verlopen in faire omstandigheden en de helft van de onderdelen komt uit fabrieken die goede arbeidsomstandigheden naleven. Het bedrijf hoopt om in de toekomst de resterende problemen met de winning van edele mineralen en met de productie van allerlei onderdelen op te lossen. Sommige metalen uit mijnen blijven de moeilijkste kwestie. De eindassemblage van de muis vindt plaats in een op integratie gerichte beschermde werkplaats in Zuid-Duitsland.

Streefdoel: 70% van het afval recycleren

De Europese Unie gelooft in de circulaire economie en wil iedereen motiveren. Zij wil dat 70% van het afval wordt gerecycleerd tegen 2030.

Momenteel wordt 44% van het Europese afval gerecycleerd of gecomposteerd. Tegen 2030 moet dat 70% worden. De afgevaardigden van de commissie Milieubeheer hebben het wetgevingspakket afval gewijzigd, een reeks van vier richtlijnen met kwantitatieve doelstellingen voor recyclage. De lidstaten krijgen de dringende raad om de handen uit de mouwen te steken! Momenteel haalt België 53% recyclage van al ons afval. De beste leerling van de klas is Duitsland, met 66%. De slechtste is Malta, met 8%.

E-mail: stap over op VSRE

Klets niet zoveel in de e-mails die je voor je werk verstuurt! Wees bondig en efficiënt.

De Griekse ondernemer Panayotis Vryonis heeft een gedurfde, maar efficiënte oplossing gevonden om de tientallen e-mails die je dagelijks overspoelen de baas te blijven. Zijn oplossing heet VSRE of Very Short Reply Expected. Als je die afkorting aan het onderwerp van je bericht toevoegt, geef je aan dat je een ultrakort en nauwkeurig antwoord van de geadresseerde verwacht. En dat jij zelf ook zo wil communiceren. Gedaan dus met beleefdheidsformules en antwoorden van 15 regels die iedereen tijd doen verliezen. Als je antwoordt, mag je maar 1 tot 5 woorden gebruiken. Lees hier de volledige gebruiksaanwijzing van VSRE (ENG).

Aandachtig en bewust werken

Ademhalen, mediteren,... om gezonder te werken. Zou je het niet eens proberen?

Steeds meer bedrijfsleiders doen aan mindfulness, een soort meditatie om bewuster en aandachtiger in het leven te staan, en raden het hun medewerkers ook aan. Hun gezondheid en humeur kunnen er alleen maar beter door worden.

Maar wat is dat, “bewust in het leven staan”? Het komt neer op de mogelijkheid om je te concentreren op het “hier en nu”, door je te bevrijden van alle automatismen en bronnen van stress en onbehagen. Mindfulness helpt je om te relativeren en elk moment intens en bewust te beleven. Heb je er ook in je beroepsleven baat bij? Je beheert beter je emoties en stress, blijft kalm in moeilijke situaties, ervaart de dynamiek van creativiteit en functioneert beter in een groep...

Zowat overal in België worden workshops, cursussen en lezingen georganiseerd die de basistechnieken van mindfulness bijbrengen. Je kan ze alleen of in groep beoefenen. Om er iets aan te hebben, zou je het regelmatig moeten toepassen, zo’n 10 tot 15 minuten per dag. In de aanleerfase zou dat 30 minuten moeten zijn, om te observeren hoe je gewaarwordingen evolueren, om je geest te stabiliseren en geduld, volharding en verdraagzaamheid ten opzichte van je bewuste ervaringen te ontwikkelen.

Nnof en D&C Services, samen aan de slag voor duurzame kwaliteit

De fusie van beide bedrijven leidt tot een uniek dienstenaanbod in België.

Nnof geniet een sterke reputatie voor de inrichting van duurzame kantoren, met de circulaire economie als uitgangspunt. Het is niet meer dan logisch dat deze organisatie haar krachten nu bundelt met D&C Services, work place consultants die gespecialiseerd zijn in kantoorinrichting en die net als Nnof tot de PMC Holding behoren.

Vertrekkend vanuit veranderingstrajecten kan Nnof de voorstudie doen rond de gewenste werkplekbeleving en het gebruik ervan, en vervolgens vanuit de “look&feel” en de inventarisatie ook de remanufacturing begeleiden. De Nnof-diensten richten zich dus op de organisatie voor, tijdens en na een verhuis- of inrichtingsproject.

Nnof is momenteel de enige circulaire kantoorinrichter in België. Deze aanpak houdt bovendien grote beloften in voor de toekomst: door het afval te verminderen, de verbruikte grondstoffen te beperken en vervuiling tegen te gaan, wordt de uitstoot van meer dan 800.000 kg CO2 vermeden!

économie circulaire

De circulaire economie levert duizenden nieuwe job op

10.000 tot 20.000 jobs in België, twee miljoen op Europese schaal: de circulaire economie zorgt voor flink meer werkgelegenhe

Een studie van de Europese Unie laat er geen twijfel over bestaan: het potentieel aan nieuwe banen dat de circulaire economie kan opleveren, is enorm. Zo zouden er tegen 2030 in Zweden 100.000 extra jobs komen door deze nieuwe manier om producten te ontwikkelen, te fabriceren en te verkopen. In het Verenigd Koninkrijk zou het gaan om 200.000 banen, in Nederland om 83.000. Op het niveau van de Unie is er sprake van 2 miljoen banen!

En in België? Ook Agoria, de federatie van bedrijven uit de technologiesector, onderzocht deze kwestie. Bij ons zou de circulaire economie 10.000 tot 20.000 banen scheppen in de industrie en de technologie. Het loont dus de moeite om innoverende producten te ontwikkelen, met een langere levensduur, die bewuste klanten kunnen verleiden. De begrippen “recyclage” en “circulaire economie” hebben immers altijd een lokale dimensie. En die kan de Belgische markt een nieuwe impuls geven.

De Brusselse regering kondigde in december 2016 aan dat ze 1,5 miljoen euro vrijmaakt om via de projectoproepbe circular” 41 projecten te steunen die te maken hebben met de circulaire economie. Dit initiatief, waar waarschijnlijk een vervolg op komt, kan nieuwe banen opleveren.