Circulaire verlichting, een revolutie

Energiezuinige verlichting wint steeds meer terrein als een belangrijke stap naar een duurzamere wereld, met aandacht voor het principe van de circulaire economie.

De milieu-impact van een verlichtingsproduct wordt voor meer dan 90% bepaald door het energieverbruik tijdens de levensduur van dat product. Daarom zijn duurzame ontwikkeling en circulaire economie prioriteiten voor Philips Lighting.

Philips Lighting bekijkt circulaire verlichting niet langer als een product, maar als een dienst: het verhuurt licht. De klant hoeft dus niet meer te investeren in materiaal, het bedrijf neemt het beheer, het onderhoud en de innovatie voor zijn rekening. Ook hergebruik van uitrusting en grondstoffenbehoud staan op het programma. En er komen steeds meer technologische innovaties, op alle domeinen: duurzaamheid, lagere gebruiks- en onderhoudskosten, energiebesparing, minder afval, …

Circulaire verlichting en slimme verlichting gaan trouwens hand in hand. De gemiddelde energiebesparing zou 40% bedragen, wat uiteraard neerkomt op een belangrijke daling van de CO2-uitstoot. Leds op zonne-energie en een veralgemeende transitie naar hernieuwbare energie hebben nog meer impact op die uitstoot. Allemaal heel goede redenen om dit type verlichting te stimuleren.

Wil je gelukkiger worden? Hecht minder belang aan werken

Jammer genoeg lijkt de Belg helemaal op te gaan in zijn werk. Maar wat als we minder ruimte voor werk in ons leven zouden maken?

Volgens een internationale enquête van Robert Half die bij 25.000 werknemers werd afgenomen, onder wie ruim 1.000 Belgen, zouden de Duitsers, Nederlanders, Britten en vooral de Amerikanen zich het meeste in hun sas voelen op het werk. De Belgen komen ver achter deze koplopers, met een score van 65,2/100. Zij zouden graag meer respect en waardering krijgen en meer gelijkheid en vrijheid ondervinden.

In een column op de Amerikaanse website Quartz reikt de Amerikaanse filosoof Andrew Taggart een oplossing aan om eindelijk geluk op het werk te kennen: er minder belang aan hechten! Wat helemaal niet betekent dat we minder gaan werken of ons werk slordig uitvoeren, het moet alleen een minder grote plaats krijgen in ons leven.

Meteen kan er meer aandacht gaan naar andere aspecten, zoals ons gezin, sport, ontspanning, … Of gewoon meer tijd voor onszelf nemen, om de fundamentele waarden in ere te herstellen. Ook voor al die mensen die hun werk graag doen, is dit belangrijk, want het betekent meer innerlijke rust.

Er is nog leven buiten het werk. Wie ten volle in het leven staat, kan zich beter focussen als dat nodig is. En dit herwonnen evenwicht maakt gelukkiger … op elk domein.

Sorteren is goed, duurzaam ontwerpen nog veel beter!

Lang levede recyclage! Maar er is te weinig vraag naar producten uit gerecycleerde materialen. Go4Circle, de bedrijfsfederatie van de circulaire economie, heeft duizend-en-één ideeën om daar iets aan te doen.

Belgen zijn Europese kampioenen in het sorteren: wij scheiden tot 80% van ons afval (papier, karton, glas, groenafval, …). De Gewesten willen nog een stap verder gaan. En het is alleen maar toe te juichen dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel hun afvalplan nog willen verbeteren. Maar hoe zit het met de recyclage van al dat afval en met ecodesign?

Go4Circle, de bedrijfsfederatie van de circulaire economie, hoopt op meer initiatieven van de federale regering om ecodesign te bevorderen en de vraag naar gerecycleerde materialen op te drijven. Er zouden onder andere financiële stimuli moeten komen om bedrijven aan te sporen meer gerecycleerde materialen te gebruiken. Dat zou ongetwijfeld gunstige gevolgen hebben. De federatie vindt ook dat bepaalde producten een verplicht minimaal gehalte aan gerecycleerde materialen zouden moeten bevatten. En bedrijven moeten worden aangespoord om perfect recycleerbare producten te vervaardigen.

Eind 2016 werd er met de federale regering een charter voor een meer circulaire economie ondertekend. Nnof heeft daar niet op gewacht om duurzaam te denken en te handelen. Kantoormeubels renoveren en verwerken tot andere producten leidt tot minder afval en een lager grondstoffenverbruik. En het geeft veel bedrijven inspiratie.

Haal je energie uit witloof

Witloofafval levert voldoende energie op voor de verlichting en verwarming van een witloofproducent …

In Nijvel produceert Joluwa elk jaar 2.000 ton witloof. Het bedrijf had het lumineuze idee om met het afval een installatie te laten functioneren die licht en warmte opwekt voor zijn eigen teelt- en verwerkingseenheden. Er is zelfs nog genoeg energie over om de nabijgelegen drukkerij Rossel te verwarmen. De gebruikte technologie voor biomethanisering werd ontwikkeld door GreenWatt, dat onlangs werd overgenomen door Sol Energy Solutions. Het idee kreeg navolging, want ondertussen functioneren dergelijke installaties in het buitenland met afval van wortelen, meloenen en aardappelen …

NNOFCARE voor de ideale werkruimte

Het welzijn en de efficiëntie van medewerkers doen toenemen in een geoptimaliseerd kantoor en een uitgekiende werkruimte. Dankzij NNOFCARE, de nieuwe dienst van Nnof, wordt dit concreet haalbaar.

Met de Antwerp Management School als partner heeft Nnof alle vereiste competenties in huis gehaald om betere werkruimtes te bedenken en te ontwikkelen. De verlangens, beperkingen en mogelijkheden van de bedrijven blijven steeds het uitgangspunt. NNOFCARE maakt werkruimtes doelgericht en aangenaam, uitnodigend en stimulerend, als strategische instrumenten in dienst van de werknemer en het bedrijf.

Circular Economy Day Belgium

Op 21 november is er in Brussel een hele namiddag lang volop gelegenheid om ideeën over de circulaire economie uit te wisselen.

Op zoek naar concrete oplossingen in verband met de circulaire economie? De Circular Economy Day Belgium vindt op 21 november plaats, vanaf 14 uur. Een niet te missen evenement, georganiseerd door het Agoria expertisecentrum Milieu. Internationale sprekers en bedrijven zullen het hebben over hun ervaringen en innovaties. Ook verscheidene ministers komen langs en dit bewijst nog maar eens dat de circulaire economie centraal staat in veel investeringsprojecten.