Tag Archief van: bienvenue

Welkom in uw nieuw magazine

Lees hier over de toekomst van uw bedrijf, ontdek hoe belangrijk uw medewerkers zijn en maak kennis met een andere visie op de economie.

Sinds de industriële revolutie ontwikkelt de economie zich door de beschikbare grondstoffen te gebruiken. Dit proces verloopt altijd lineair: winning, verwerking, verbruik en … afvalverwijdering. Maar grondstoffen worden zeldzamer en de impact van het productiemodel op het klimaat blijkt onhoudbaar. Er zit sleet op het model …

NNOF is voorstander van een circulaire eoconomie. In zo’n model worden alle materialen die dienden om een product te maken, uiteindelijk gerecupereerd, verwerkt, gerecycleerd en opnieuw in de productiecyclus gebracht als secundaire grondstoffen en/of energie. Uit dit idee is onze activiteit “kantoorinrichting” ontstaan. En die kantoren zijn bestemd voor de mensen die de echte waarde van uw bedrijf uitmaken: uw medewerkers!

Daarom vindt u in deze newsletter voortaan praktische en nuttige informatie om uw bedrijf (nog) beter op weg naar de economie van morgen te zetten. En tips om uw bedrijf dagelijks (nog) beter te laten functioneren. Want de economie draait vandaag pas rond als ze … circulair is!