Tag Archief van: fietsers

Fietsers werken meer…

Met de fiets naar het werk pendelen, zou het absenteïsme verminderen en de prestaties van de werknemers verbeteren.

De vzw Pro Velo en Transport & Mobility Leuven maakten twee studies over de economische impact van de fiets in België. De conclusies werden deze zomer gepubliceerd en één ervan luidde: “Drie kilometer fietsen, drie dagen per week, vermindert het absenteïsme gemiddeld met één dag per jaar en per werknemer”. Ook in Nederland stellen studies hetzelfde vast: Nederlanders die naar hun werk fietsen, werken gemiddeld 1,3 dagen meer dan hun collega’s.

De fiets promoten levert nog andere economische voordelen op. Zo zou het fietsgebruik in Brussel meer dan 47 miljoen euro hebben opgebracht en zouden de Brusselse werkgevers meer dan 20 miljoen euro hebben uitgespaard.

Door hun werknemers aan te sporen om de afstand tussen wonen en werken met de fiets af te leggen, tonen bedrijven ook aan hun klanten en partners dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en zich inzetten voor het milieu, terwijl ze zich het imago aanmeten van een dynamisch, milieuvriendelijk en toekomstgericht bedrijf.