Interior & Biodiverse Design

Bij tal van klanten wordt Nnof aangesteld om het interieur te ontwerpen, en vaak ook de buiteninrichting van de bedrijfssite. Dit kan als een afgelijnde missie worden uitgewerkt in opdracht van de klant of de betrokken architect, maar maakt ook vaak deel uit van het grotere veranderingstraject waarrond Nnof de adviesfunctie verleent aan de klant.

Interior Design

  • van vlekkenplan tot generiek macroplan
  • uitwerken van concept, lay-out en design van het totaalproject
  • vertalen naar macro- en microplannen
  • de look & feel uitwerken aan de hand van een moodboard, schetsen of 3D’s
  • leveranciers aanspreken rond de realisatie
  • organiseren, coördineren en waken over de correcte uitvoering van het gekozen design

Exterior Biodiverse Design

Voor de buiteninrichting is er voor het welzijn van mens en dier maar één weg : een aankleding met als doel meer biodiversiteit.

Nnof zorgt voor dergelijke ecologische aankledingen, met aandacht voor de biodiverse fauna en flora, in evenwicht met het welzijn van de medewerkers.
Dit kan gaan van de aanleg van een diverse bloemenweide of -akker, over het graven van een poel en/of de plaatsing van een bijenhotel. Nnof plant hagen aan met een grote biologische waarde, kan zorgen voor de recuperatie van regenwater, de aanleg van natuurlijke parkeerstroken en zoveel meer. Het tuinplan wordt ontworpen op basis van de ecologische mogelijkheden van het terrein en van de wensen van de klant. Dit kan zowel voor nieuwe als bestaande terreinen.

De uitvoering van dat plan doet Nnof in eigen beheer en indien gewenst, onder de vorm van een meerjaren-onderhoud door Nnof, ofwel met de tuinverzorger van de klant die misschien al jaren trouwe dienst verleent. In het laatste geval zorgt Nnof enkel voor de begeleiding en de coördinatie zodat alles stipt en volgens de regels van de kunst verloopt. Tegelijkertijd wordt de tuinman opgeleid om zelf het biodivers terrein te onderhouden.

De natuur vaart er wel bij maar het budget ook. De kostprijs van het biodivers onderhoud en/of aanleg bedraagt slechts 40 tot 70% van de kostprijs van een klassieke aanleg. Wat houd je  tegen ?