Change Management

Net als de eigen bedrijfswaarden, draagt Nnof ook de waarden van haar klanten hoog in het vaandel. Nnof ontwikkelt daarom value-driven concepten om de werkomgeving te bepalen. Op een integere, duurzame en correcte manier ondersteunt Nnof de opdrachtgever doorheen haar verandering.

De werkomgeving waarvoor gekozen wordt moet “matchen” met de waarden, de cultuur en de strategie van de organisatie. Kortom, de werkomgeving moet wérken. Dit betekent dat zowel een klassieke kantoorinrichting met eigen individuele kantoren even juist kan zijn, als een moderne desk sharing-omgeving.

Het Nieuwe Werken is dan ook geen kernfysica. Het is een middel, geen doel op zich.

Verandering in een complexe materie en daarom ontzettend fascinerend.

Om deze verandering te begeleiden heeft Nnof ervaren specialisten in huis om dit change traject van A tot Z voor te bereiden en uit te voeren, in nauwe samenwerking met de klant.

De stappen om tot een succesvolle verandering te komen zijn veelal de volgende :

 • Inventarisatie van de ruimtes en hun huidige functies
 • Opmaak bestaand vlekkenplan
 • Visiebepaling :
  • Meten = weten : het precieze gebruik en de bezettingsgraad van de huidige inrichting wordt in kaart gebracht
  • Diepte interviews met het management
  • Bepalen van de gebruikersprofielen
  • Bepalen van de werkplektypes
 • Van vlekkenplan naar macro-plan
 • Een nieuwe look & feel
 • Micro-plannen

Maar elke situatie is anders. Nnof past zich aan aan de behoeftes van de klant, uitgaande van haar uitgebreide ervaring in dit vakdomein.