BiodiversiteitsAdvies

 

“Een aantrekkelijk werkklimaat dat gonst van de bedrijvigheid, binnen én buiten.”

 

Voor het binnenklimaat en het welzijn van de medewerkers in bedrijfs- en kantoorruimtes is er sinds enige tijd reeds een terechte aandacht bij bedrijven. Steeds meer organisaties zien er tegenwoordig het belang van in om ook het buitenklimaat aan te pakken en de natuur op en rond de bedrijfsgebouwen op te waarderen.

Je bedrijfsterrein vergroenen en de biodiversiteit van inheemse soorten stimuleren heeft immers tal van voordelen en een resem positieve gevolgen.

Leven stimuleert leven… 1+1 = 3!

Bij het stimuleren van biodiversiteit draait het erom zoveel mogelijk (inheemse en lokale) soorten meer overlevingskansen te geven door hen het voedsel en de habitat te bezorgen dat ze nodig hebben. Door verstedelijking en industrialisering won de mens meer en meer terrein ten nadele van de inheemse natuur. Vandaag weten we dat deze twee zaken perfect combineerbaar zijn. Ruil je steriele buxushaag in voor inheemse bloem- en vruchtdragende struiken, bomen en hagen. Maak van je grijze gevel een verticale muurtuin en/of bedek je dak met een groen sedumtapijt of bloemenweide. In de biotoop die hiermee gecreëerd wordt zal het krioelen van het leven. Soorten (zowel fauna als flora) zullen zich hier nestelen en zullen als vanzelf andere soorten aantrekken die op hun beurt hun rol hebben in het in stand houden van een natuurlijk evenwicht. Zit dit evenwicht goed, dan hoef je verder alleen maar toe te kijken en te bewonderen. Het ecosysteem houdt zichzelf grotendeels in stand en onderhoud en beheer worden meteen tot een minimum herleid.

Voordelen voor je organisatie

 • Makkelijker beheer en goedkoper onderhoud
 • Groen imago / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Aangename omgeving voor buitenactiviteiten (vergaderen, pauzes, bewegen, …)
 • Positieve invloed op gezondheid en welzijn van de medewerkers (beweging, luchtkwaliteit, …)
 • Stimuleren van dynamiek en creativiteit

Onze diensten

 • Inventarisering en monitoring aanwezige soorten
 • Ontwerp- en beplantingsplan dat past bij je organisatie
 • Uitvoering van de werken; kan ook door uw aannemer naar keuze
 • Beheerplan
 • Uitvoering van het beheer; kan ook door uw aannemer naar keuze
 • Indien gewenst, blijvende opvolging op het terrein

Duurzaamheid zit in ons DNA. Het was voor ons dan ook een logische stap om bij uitbreiding van de inrichting van duurzame bedrijfsruimtes, onze klanten ook te kunnen adviseren bij de opwaardering van hun bedrijfsterrein.

Weten welke soorten er in jouw buurt van nature aanwezig zijn, waarom een insectenhotel plaatsen, hoe een poel aanleggen en onderhouden, welke planten gebruiken, hoe een hooimijt opzetten om het bloemenmaaisel in te verwerken?

Wil jij ook je bedrijfsterrein tot leven brengen? Bee welcome… en contacteer ons voor een verkennend gesprek.

mailons.png

+32 (0)2 255 19 90