Welkom in uw nieuw magazine

Lees hier over de toekomst van uw bedrijf, ontdek hoe belangrijk uw medewerkers zijn en maak kennis met een andere visie op de economie.

Sinds de industriële revolutie ontwikkelt de economie zich door de beschikbare grondstoffen te gebruiken. Dit proces verloopt altijd lineair: winning, verwerking, verbruik en … afvalverwijdering. Maar grondstoffen worden zeldzamer en de impact van het productiemodel op het klimaat blijkt onhoudbaar. Er zit sleet op het model …

NNOF is voorstander van een circulaire eoconomie. In zo’n model worden alle materialen die dienden om een product te maken, uiteindelijk gerecupereerd, verwerkt, gerecycleerd en opnieuw in de productiecyclus gebracht als secundaire grondstoffen en/of energie. Uit dit idee is onze activiteit “kantoorinrichting” ontstaan. En die kantoren zijn bestemd voor de mensen die de echte waarde van uw bedrijf uitmaken: uw medewerkers!

Daarom vindt u in deze newsletter voortaan praktische en nuttige informatie om uw bedrijf (nog) beter op weg naar de economie van morgen te zetten. En tips om uw bedrijf dagelijks (nog) beter te laten functioneren. Want de economie draait vandaag pas rond als ze … circulair is!

 

 

Verhuisplannen ? Bezoek samen met ons uw nieuwe wijk.

Verhuizen naar een nieuwe buurt heeft ook gevolgen voor uw medewerkers.

Een bedrijf dat verhuist, zet de dagelijkse gewoonten van de medewerkers altijd min of meer op hun kop. Ze komen ook in een heel andere werkomgeving terecht. En ze moeten nog hun weg leren vinden in de nieuwe wijk.

Als u verhuist, maken uw medewerkers zich zorgen over allerlei zaken. Welke weg moeten ze volgen om op kantoor te geraken? Wat is de kortste weg van en naar het station? Waar vinden ze in de buurt winkels om ’s middags snel boodschappen te doen? Is de buurt ’s avonds wel veilig?

Om uw medewerkers zo snel mogelijk te laten wennen aan hun nieuwe omgeving organiseert D&C Services, een filiaal van NNOF, rondleidingen. Een lokale gids laat ze alle facetten van de wijk ontdekken. Dat kan individueel of in groep en afgestemd op de behoeften van de deelnemers. Een goed moment is enkele weken vóór u verhuist of wanneer u de nieuwe gebouwen plechtig in gebruik neemt. Als u dat wenst, kan D&C Services rond de gidsbeurt zelfs een klein evenement organiseren.

Meer weten? Bel uw contactpersoon bij NNOF of Anne Lenaerts op 02 705 35 35.

 

Aan een mooie loopbaan bouw je ook in het weekend!

70 uur per week werken om carrière te maken? Die tijd ligt nu wel echt achter ons...

Een studie van de universiteit van Stanford laat er niet de minste twijfel over bestaan: meer dan 50 uur per week werken levert geen voordeel op! Onderzoek wijst trouwens uit dat wie wekelijks 70 uur of meer aan de slag is, niet meer werk verzet dan iemand die 50 uur presteert! Het blijkt ook dat mensen met een geslaagde carrière heel goed beseffen dat ze in het weekend op een ander tempo moeten leven, zodat ze er op maandagochtend weer voor 110% staan.

Maar wat doen ze dan in het weekend? Zo weinig mogelijk karweien uitvoeren en zeker niet in het huishouden! Ze denken na en nemen afstand van wat ze tijdens de week hebben gedaan. Ze bewegen: 10 minuten fitnessen is voldoende om hormonen vrij te maken die stress tegengaan. Ze geven zich over aan hun passie en geraken ook zo hun stress kwijt. Ze brengen tijd door met hun gezin om nieuwe energie te tanken. Ze doen eens lekker avontuurlijk, met activiteiten waaraan ze zich nooit eerder hebben gewaagd. Zo krijgen ze nieuwe indrukken en bekijken ze de dingen op een andere manier.

Mensen met een succesvolle carrière bereiden zich tijdens het weekend ook mentaal voor op de komende week. 30 minuten nadenken over een betere organisatie levert productiviteitswinst op en verlaagt aanzienlijk het stressniveau.